Sunny Express Wojciech Kempiński
ul. Laskowa 27
86-005 Zielonka gm. Białe Błota
tel: 725 40 50 90
e-mail: krainawlosow@gmail.com
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Ja [imię, nazwisko kupującego/konsumenta] .………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
[nazwy kupionych przedmiotów]………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Numery zamówienia [numery]…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Data zawarcia umowy to [data]………………………………………………………………….
Data odbioru przedmiotów [data] ……………………………………………………………….
Dane do przelewu:[nr konta]…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Data: [data odstąpienia od umowy]……………………………………………………………...
Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu towaru w przypadku odstąpienia
umowy zawartej na odległość.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
odstąpienia od umowy sprzedaży.
Podane dane są niezbędne w celu dokonania przelewu za zwracany towar
zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych
są dostępne na stronie sklepu internetowego krainawlosow.pl
Data: ………………………………… Podpis: ………………………………….
[tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]