A. Bezpieczne zakupy:
Strona sklepu krainawlosow.pl wykorzystuje bezpieczne połączenie SSL.
Przesyłane dane, są szyfrowane przez specjalny protokół SSL.
Dokonując zakupu w naszym sklepie każdy Klient ma pewność,
że wszystkie podane informacje są bezpieczne.
Firma Sunny Express Wojciech Kempiński dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych.
Podane dane są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo
oraz poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich
i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem
z tych danych oraz sprzętu.


B. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych.
Administratorem danych osobowych sklepu internetowego krainawlosow.pl , prowadzonym
pod adresem www.krainawlosow.pl jest:
Firma: Sunny Express Wojciech Kempiński ul. Laskowa 27 86-005 Zielonka
Jako firma odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z
umową, w sposób jasny i przejrzysty dla osoby której te dane dotyczą
oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w
celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wypełnienia nalepki adresowej,
powiadomienia o statusie zamówienia, rozpatrywania roszczeń, dokonania zwrotu,
wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o RODO i nie są przekazywane,
odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe
mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca
realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się
z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług (realizacja zamówienia).
- Dane które są niezbędne do realizacji zamówienia
Podanie poniższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody
Są one niezbędne dla celu zrealizowania złożonego zamówienia
w sklepie internetowym krainawlosow.pl
W celu realizacji zamówienia wymagamy podania następujących danych osobowych
- Nazwisko i Imię
- Adres do wysyłki
- Nr telefonu
- Adres e-mail
- Nr NIP firmy w przypadku zakupu na fakturę
- Przysługujące uprawnienia
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich zmiany oraz do bycia zapomnianym przez całkowite usunięcie danych
osobowych.
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
W takiej sytuacji Państwa dane zostaną trwale usunięte.
W takiej sytuacji prosimy o kontakt na adres e-mail krainawlosow@gmail.com
telefonicznie +48 725 40 50 90 lub pisemnie na adres:
Sunny Express Wojciech Kempiński ul. Laskowa 27 86-005 Zielonka
W przypadku nieprawidłowych lub nieaktualnych danych podejmiemy próbę kontaktu
w celu sprostowania danych.
Przy braku możliwości kontaktu nieprawidłowe dane zostaną trwale usunięte
- Jak długo przechowujemy dane osobowe.
Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia,
a także w zakresie obsługi roszczeń po sprzedażowych (np. uprawnień z tytułu zwrotów,
gwarancji, rękojmi) oraz rozliczeń podatkowych.
Dane zapisane w poczcie elektronicznej są trwale usuwane niezwłocznie
po zrealizowaniu zamówienia.
- Komu przekazujemy Państwa dane osobowe
W celu realizacji umowy Państwa dane są udostępnione podmiotom prowadzącym
działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np.:
banki) oraz dostawcy usług hostingowych.
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego
minimum.
Wszystkie podmioty, którym będziemy przekazywać dane osobowe Klienta będą je
przetwarzać na podstawie zawartych umów ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami
Sprzedawcy.
Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej
jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
- Pytania i zastrzeżenia dotyczące danych osobowych
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę kierować
na adres e-mail krainawlosow@gmail.com
- Prawo do wniesienia skargi
Maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
prawa.